iemand zijn aanhankelijkheid betonen

iemand zijn aanhankelijkheid betonen
iemand zijn aanhankelijkheid betonen{{/term}}
show one's attachment to someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”